Indkaldelse Generalforsamling

            Landvindingslaget "Slivsø"


                              

                          Landvindingslaget ” SLIVSØ ”

      

Landvindingslaget har den 29. juni holdt generalforsamling i modelflyvernes klubhus.

Der var mødt 13 personer, det er flere end der har været de seneste år.

Som afløser for Hans Henrik Schütt valgtes Henning Jakobsen.

På det ordinerer valg, valgtes Bent Kjeldal med Ejvind Schmidt som stedfortræder.

Christian Jakobsen med Allan Breith som stedfortræder.


          Dagsorden.

  1. Formandens beretning
  2. Regnskab for 2019
  3. Budget for 2021
  4. Valg til bestyrelsen.
  5. Indkomne forslag

     (sendes til formand inden den 22.06.2020) chja@dk

    6.Evt.

                                                          P.L.V

                                            Christian Jakobsen