Indkaldelse Generalforsamling

                        

                                   Landvindingslaget ” SLIVSØ ”


                               Afholder ordinær generalforsamling
                           Torsdag den. 8. juli 2021 Kl. 19.30


I modelflyvernes klubhus Slivsø 29, 6100 Haderslev
Husk tilmelding på mail chja@c.dk senest mandag den 5. juli 2021


Dagsorden.
1. Formandens beretning
2. Regnskab for 2020
3. Budget for 2022
4. Valg til bestyrelsen.
5. Indkomne forslag
(sendes til formand inden den 1.7.2021) chja@c.dk
6. Evt.


P.L.V
Christian Jakobsen


Generalforsamling afholdes efter gældende corona regler