Indkaldelse Generalforsamling

            Landvindingslaget "Slivsø"

                     Landvindingslaget Slivsø

        Afholder ordinær generalforsamling

        Torsdag den 28 juni 2018 Kl. 19.30

     på Kalø Badehotel, Kalvø, Genner strand

      Dagsorden.

                 1. Formandens beretning

                2. Regnskab for 2017

                3. Budget for 2019

                4. Valg til bestyrelsen.

                5. Indkomne forslag

                  (sendes til formand inden den 21.06.2018)

                6. Evt.

                  Se mere på” sliv.dk”

                                                    P.L.V

                                       Christian Jakobsen


Forslag; indkaldelse til Generalforsamling sker                                                                         fremover pr mail